Våre slektssider

Startside  |  Hva er nytt?  |  Bilder  |  Historier  |  Gravsteiner  |  Rapporter  |  Etternavn
Søk
Fornavn:


Etternavn:

Notater


Treff 1 til 200 av 634

      1 2 3 4 Neste»

 #   Notater   Linket til 
1
Den 18 juli 1820 kjøpe han halve Berregården fra faren siden for 300 spd.

Han solgte den igjen i 1834 til de tre yngre brødrene sine, og flyttet selv til Kolvereid, hvor han kjøpte en part av gården Geisnes.

Utvandret til USA. 
Berre, Halvor Andersen (I920)
 
2

Skifte etter Johan Knudsen, Bossekop ble sluttet 2/9-1835.
Arvinger var enken Wennel (her ikke kalt Vendel) Margrethe Madsdatter.
Deres barn:
Knud Johansen, 10 år
Ingeborg Johansdatter, gift med Halvor Olsen Steen
Bergithe Johansdatter 15 år

I boet nevnes bl.a. jordplassen Kostrand matr. nr. 57 og en tilhørende stue i Tverelven
 
Knudsen, Johannes (I63)
 
3 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Brobak, L.E. (I26670)
 
4
Hennes far er i kirkeboka for Hammerfest (ved innføring av begravelse) oppført som fisker. 
Rønquist, Anna Lisa (I69)
 
5 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Jakobsen, H. (I51125)
 
6
I folketellinga fra 1865 opplyses det at hun "forstår norsk". 
Kristiansdatter, Gunnhild (I51128)
 
7
I folketellinga fra 1875 står Jacob oppført som bosatt i Akergade 9, Levanger. Inderst og sjømann, gift, men ingen kone eller barn er oppført under samme adresse. 
Wæraas, Jacob Chr. Rosenvinge H. (Reinan) (I26)
 
8
Kirkebok ved første datters dåp: Bosatt i Tappeluft.
Kirkebok ved første sønns dåp: Bosatt i Langfjord.
Kirkebok ved andre sønns dåp: Bosatt i Langfjord
Kirkebok ved andre datters dåp: Bosatt i Tappeluft. 
Pedersen, Anders (I535)
 
9
Richmond Times Dispatch, June 10, 1917, page 12

Porter Johnson died at the home of his son, J. H. Johnson, of Battery Court, yesterday, aged seventy-two years. He was a well-known Confederate veteran, and participated in the battle of Gettysburg and other engagements. He is survived by three sons and four daughters, J. B. Johnson, of Newport News; Leake Johnson of Clarksburg, W. Va; L. H. Johnson of Richmond; Mrs. C. C. Beal of Davenport, Iowa; Mrs. W. M. Wilt of Baltimore; Mrs. Vincent Costello, of Wheeling, W. Va, and Mrs. T. J. Moorland, of Norfolk. 
Johnson, Waldo Porter (I124224)
 
10
Ved sønnen Mikaels dåp i 1852 oppgis Erik å være "husmand" på Halsøen. 
Hansen, Eric Mathias (I86)
 
11 Adrians etterleverske Margrete (Pedersdatter) møtte under herredagen i Trondheim 25. mai 1597 på Trondheims rådstue i en sak hun hadde anlagt mot den tidligere lensherren i Trondheim len, Ludvig Munk, fordi han for noen år siden hadde stått bak mishandlingen av hennes sønn Cornelius Pouelsen. Dette er for øvrig første gang jeg [Erik Lie] finner Adrians kone Margrete Pedersdatter nevnt, men av et brev som ble lagt fram på herredagen 4. juni samme år, sees i alle fall at hun (Margrette Pethersdotter) med sikkerhet var Adrians hustru 1. august 1582, og hun må vel også være den Adrians hustru som nævnes i et brev av 9. mai 1575, lagt fram på den samme herredagen.6
Margrete Pedersdatter må altså etter mitt [Erik Lie] syn ha giftet seg med Adrian Rotgertssøn før 24. aug. 1569, da Henrik Povelssøn omtales som stebror av Petter og Cornelius Adrianssønner.3
Adrian Rotgertssøns sønner Petter og Michel hadde begge ei datter ved navn Margrete. Petter var definitivt ikke av Adrians ekteskap med Margrete Pedersdatter, mens jeg [Erik Lie] er mer usikker når det gjelder Michel, som var født i Trondheim og må ha vært blant de yngre barna til Adrian.3

[Gift 1¡ med Paul (Poul, Povel); Gift 2¡ med Adrian Richertsen (d. omkr. 1595)]. 
Pedersdatter, Margrethe (I249)
 
12 Uten å ha konkrete holdepunkter har tidligere slektsforskere sagt at hun var datter av sogneprest i Værdalen, Sigurd Amundsen og hustru Margarethe.9
Hun blir av enkelte omtalt som datter av Hr. Sigurd Amundsen i Verdal, men dette er ikke riktig da hennes navn alltid skrives Sevoldsdtr. Hun var søskendebarn med Sevold Olsen som bar borger i Trondheim i 1588. De eide begge parter i gården Snertingen i Inderøy.10
står fadder for Casper Christophersen Schøllers barn år 1607, 1608 og 1615.11 
Sævaldsdatter, Gunhild (I240)
 
13 Bergskriver på Inderøens Kaaberverk Juel, Erich Nielsøn (I408)
 
14 Ifølge Roger de Robelin "Skanke ätten" er hun datter af borgermester i Trondheim Daniel Rasmussen.
I en sak i Trondheim bytingsprotokoll den 1. juli 1675 nevner Jens Danielsen at Steen Michelsen var hans søstersønn.
At hun ikke er nævnt i farens skifte 1638 kan vel kun forklares ved at hun på dette tidspunkt allerede var gift med Mikkel Andersen, der er nævnt som formynder ved borgermester Daniel Rasmussens skifte.
Hun skal ha dødd kun 11 uker etter giftemålet [til Ole Henriksen Strøm], som Tønder sier skjedde den Dom 21e Trin 1665 
Danielsdatter, Dorothea (I50996)
 
15 Sogneprest til Hof i Solør fra 1631 til sin død 1645. Student i København 1624, dimittert fra Ribe skole. Han ble etter kallsbrev av Hartvig Huitfeldt til Skilbred ordinert (av biskop Glostrup) 7. febr. 1629 i Rakkestad kirke til prest på hans gods i Skilbred. Friis, Thomas Nielsen (I410)
 
16 "At kornavl har været av væsentlig betydning ses derav, at der hos bønderne rundt om i distriktet var atskillige beholdninger: Saaledes kan anføres, at der hos Anders Herringen (d. 1686) forefandtes 22 tdr. hjemkorn, hos Guttorm Forsmo 44 tdr., Østen Strøm 10 tdr. værd 15 rd., hos Nils i Marken 32 tdr., ..... Ja, selv paa gaarden Langvatnet i Vefsen fandtes ved den ene opsidders død i 1751 "32 tdr. bygkorn værd 64 rd." .... Saaledes havde .... Guttorm Forsmo (d. 1692) 59 kjør, 15 sauer, 20 gjeder. (Alstahaug Kannikgjeld, s. 135)

Guttorm Bårdsson var brukar på Forsmoen i 1661.

Han giftet seg med Elsa Kristoffersdatter. 
Bårdsen, Guttorm (I381)
 
17 "Uegte" Knudsdatter, Johanne (I221)
 
18 "Uægte" født. Reinan, Hans Peter (I464)
 
19 1555 student
1558 immatrikulert i Wittenberg
1573 rådmand i odense
1574 forstander for hospitalet
1576 borgmester

Han blev student 1555, hvorefter han studerede i København. 1558 studerede han i Wittenberg. 1566 var han i Helsingør og derefter i Odense. Han blev forlenet til kronens part af tiende for en række sogne og gårde på Fyn. Han ejede flere ejendomme i Odense. Han er nævnt som kirkeværge for Gråbrødre kirke 1573 og som hospitalsforstander 1574. 1573-76 var han rådmand og 1576-1607 borgmester i Odense. I 1596 pålagde Chr IV ham i Christopher Valkendorfs fraværelse at føre tilsyn med de fremmede herrers traktement. (Se fynsk rådsaristokrati). 
Rosenvinge, Mogens Henriksen (I868)
 
20 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Waage, A.L. (I101400)
 
21 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Myrhaug, T.I. (I101399)
 
22 Folketelling 1865  Jacobsdatter, Elisabeth Kjerstina (I100984)
 
23 http://www.rhd.uit.no/kirkebok/kbliste.aspx?kb=d&RR=113734

Hjemmedåp.
Faddere:
Anne Christine Jonsd. Rønne i Talvig
Marith Nielsd. Soelberg i Bossekop
Job Holmgren i Bossekop
Niels Anders. Talvig
Ole Pouls. Hammerfest 
Johannesdatter, Ingeborg Johanne (I60)
 
24 http://www.rhd.uit.no/kirkebok/kbliste.aspx?kb=d&RR=114216

Faddere:
Jfr. Thyholdt i Talvig
Jfr. Dorthea Lovise Nørager i Bossekop
Jfr. Carissius i Talvig
Fact. Noodt i Talvig
Handelsassistent Bull i Talvig
Peder Møller i Bossekop 
Johannesdatter, Bertha Cicilia (I51082)
 
25 http://www.rhd.uit.no/kirkebok/kbliste.aspx?kb=d&RR=114701>


Faddere var:
Petter K. Pettersen
Erich Thysse
Arne Steen
Jomfru Carissius
Madam Nørager
Ingeborg Olsdatter. 
Johansen, Knud Mathias (I51097)
 
26 I vielsesbekreftelsen med Marie Henriksdatter fra 1872 som er innført i kirkeboken i Alta står Eriks navn som Erik-Johan. Her oppgir han fødselsdato og sted til 04 07 1828, "Melø pg". Han oppgis også å være enke ved giftemålet. Familie (F313)
 
27 LINK TIL KIRKEBOK  Reinan, Hans Peter (I464)
 
28 Abel flyttet fra Sortland til Fiskfjord.  
29 Abel hadde eksamen fra middelskole, gymnas og handelsskole fra 1920. Han overtok farens forretning på Sortland etter farens død til 1930, da selskapet ble omdannet til familieaksjeselskap under firmanavn Georg A. Ellingsen A/S, og Ellingsen ble disponent, leder og formann i styret. Forretningen driver handelsvirksomhet, engros, og dampskipsekspedisjon. Ellingsen ble dessuten bestyrer for Saltens mellager, samt styreformann i en rekke bedrifter og institusjoner. Var medlem av kommunestyret,og ordfører i Sortland brannkommune.  
30 Adrian var bosatt i bl. a. Nippelberg, Leirfjord og Nesna.  
31 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Brobak, H. (I26666)
 
32 Aktiv friidrettsutøver, mellom- og langdistanseløp Dahl, Arnstein (I51171)
 
33 Aktiv i Hommelvik Turn og i H.vik Skiklubb. Det sies at han som 70-åring ennå kunne ta salto på stuegolvet. Tangerte norgesrekorden på 400m i 1905 (55 sek). Ifølge Malvik Bygdeblad (nr 13 -84) hadde han før dysten levd på kraftig kost og rå egg! Form. i styret for Malvik E-verk 33-47. Styremdl. i Samvirkelaget, revisor i en årrekke. En kusine ble i USA mor til filmskuesp. Arlene Dahl, omtalt i Norge i 40- og 50-årene. Hans far, Ole Brobak, var ordfører i Hommelvik 1901-04, varaordf. 1905-07, var den første bestyrer av Samvirkelaget.  Brobak, Johan (I26665)
 
34 Aktiv turner gjennom 40 år. Brobak, Jenny (I26669)
 
35 Aktiv utøver og pådriver i Hommelvik Musikorps i mange år. Dahl, Annar Kristian (I51170)
 
36 Amerikansk social security number:
539-36-9328 
Fjærli, Ole Olsen (I445)
 
37 Anders var av skotsk adel.  
38 Anders var sønnen til "Rike Pål". Han var først bosatt på Åkre, Varaldsøy, siden på Utne.  
39 Andre steder i boken hevdes det at hun døde i 1774. Bangsund, Ingeborg Michaelsdatter (I296)
 
40 Anita S. Johannessen skriver:

Nils vart utskriven til båtsmann i sjøvernet i 1638. Han var då truleg gift og hadde ein son, men sikkert er det ikkje. Nils er ikkje spurd i heimbygdi etter 1638. 
 
41 Anna ble myrdet av sin mann under en sjøreise.  
42 Anne Kristine var tjenestejente i Hammerfest 1875 hos Jørgen Chr. Christiansen, økonom på sykehuset.

Hun ble gift et par år etter og fikk sitt første barn i 1878.

Gift på nytt en gang etter 1900 med Mons Haugeland f. 1857 på Askøy. Han var pedel. 
Iversdatter, Anne Kristine (I64)
 
43 Anne Marie var fra Risør.  
44 Anne Marta emigrerte i 1893.  
45 Annen kilde (www.alfhansen.se)
Død 3. mars 1891. 
Nilsen, Nils Petter (I67)
 
46 Annen kilde (www.alfhansen.se):
Død 5. mai 1884. 
Petersson, Nils Petter (I68)
 
47 Arild ble bare 17 år gammel.  
48 Arrestforvarer Steen, Halvor Olsen (I449)
 
49 Arvet i 1707 Westenhoff i det Hanoveranske Tyskland, som ligger 4 mil fra DŸsseldorf og 4 mil fra Køln von Westen, Mathias (I287)
 
50 Axel var tysk adelsmann.  
51 Baron Bjarkøy, Erling Vidkunnsønn (I26893)
 
52 Baron og lendermann. Gautsson, Gaut Unge (I26739)
 
53 Baron, riksrŒd, ridder. Bratt, Guttorm Gydusson (I26742)
 
54 Bente emigrerte i oktober 1887.  
55 Berte emigrerte ca 1920.  
56 Ble cand. theol i 1761.
I 1771 ble han residerende kapellan i Alstahaug.
10 nov 1786 ble han sogneprest på Ytterøen.
Inntil 1801 var han prost i Vestre Innhered. 
Rosenvinge, Jacob Christian Petersen (I51)
 
57 Ble dømt til tre måneders tukthus for blodskam i 1742:


"Eftter kongl: allernaadigste Resolution af 3de Aug: Sidstleder, og foregaaende overhøring af Mig, Delinqveninden Justina Olufsdatter Schoug, u-giftt, Staaet kirckens Disciplin ved Publiqve absolution, for begangne Blodskam med Hendes Halvsøsters Mand Joen Christophersen Wæraas, Soldat ved Liff Compagniet, Hendes første gang, og hun der paa til den Hellige Communion admitteret, med andre Guds Børn - Allerhøyest bemelte kongl: allerNaadigste Resolution Lyder Saaledes. - Vi Have forstaaende over Delinqventjnden Justina Olsdatter afsagde LaugtingsDom, ved hvilcken Hun, for medelst begangen Blodskam med Hendes Halvsøsters Mand ved Navn Joen Wæraas, Er tilfunden at Miste Sit Hovet med Sværd, Saaledes formildet at hun i Stæden for at Miste Livet, Skal Staa aabenbare Skriftt, og arbeide 3 Maaneder i Tronhiems Tugthuus, Hvor eftter de vedkommende Sig allerunderdanigst kunde vide at Rette; Skrevet paa vort Slott Friderichsborg den 3de Augustj 1742. - Christian R. - J:v:Holstein".  
Skaug, Justina Olufsdatter (I101025)
 
58 Ble eier av gården Nøvik på Ytterøy da han den 25 april 1794 makeskiftet med Niels Olsen Nøvig sin gård Nedre Erstad (Inderøy sorenskriver pantebok 5 fol. 39).

Folketelling 1801: Gårdmann og jordbruker på gården Nøwig på Ytterøya.

Den 11 april 1810 solgte han Nøvik til sorenskriver Lyth Ørum (Inderøy pantebok 6 fol. 402).

Folketellinga 1810: Inderst på gården Trygstad på Ytterøya.  
Juel, Seth Boghardt (I40)
 
59 Ble viet i Lensmannens hus i Vardø, viet i Vardø kirke.
Forloverne var Lensmann Isaach Hansen og Ole Andersen. 
Familie (F19881)
 
60 Bodde i Sandvika frem til sin død. Sandvik, Margit (I394)
 
61 Bodde på Andås i Vefsn.

Levde mellom 1450 og 1550. 
Ingebrigt (I554)
 
62 Bodde på Ringsveet under gården Wæraas. Wæraas, Jon Christophersen (Eines) (I101001)
 
63 Bonde på Hals, seinere på Lindset. Drev med jektefart på Bergen til 1730.

Han tapte retten til å drive med jekter til en kar fra Søfting i Vefsn. Dette til tross for at 83 vefsninger hadde skrevet under på at de ønsket seg Benedigt som befrakter. 
Ingebrigtson, Bendigt (I104)
 
64 Bor i folketellinga fra 1865 på gården "Fjerlid" i Aure, det samme også i 1875.
I 1865 har de en hest, 8 kyr, 24 sauer, 1 gris, og sår 1/8 tønne bygg, 8 tønner havre og 2 tønner poteter.

Var gift to ganger. Fire eldste barn med første kona.


I 1801 bor hele 37 personer på gården ("Fierlie") 
Fjærli, Ole Jensen (I402)
 
65 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Bjerkaker, K. (I156)
 
66 Borgermester i Trondheim. Arctander, Peder Nielsen (I51002)
 
67 Borgermester i Trondheim. Arctander, Nils Lauritsen (I51004)
 
68 Bosatt i Hommelvik som malersvenn i 1900. Brobak, Johan (I26665)
 
69 Bosatt på Torget, Helgeland. Trondson, Arne (I26991)
 
70 Bosatt pŒ Torget, Helgeland. Arnesdatter, Anngjerd (I26822)
 
71 Bosatte seg på gården Syremma (Nyremma).

Etter en tid solgte de gården og flyttet til Narvik.

De fikk flere barn hvorav Inga ble gift med en Brennmo. De flyttet til Kolbotn og fikk tre døtre. 
Eriksdatter, Anna (I563)
 
72 Brigt emigrerte til USA, og bosatte seg i Seattle, Washington.  
73 Brita kom fra Hardanger i Hordaland.  
74 Brita var ugift og døde som legdslem.  
75 Charles gikk på Concordia College i Morehead, Minnesota, USA. Museus, Charles (I113507)
 
76 Christen var mililtærkaptein, middelskolelærer og en tid eier av kiosken "Musbua" på Sortland.  
77 Christian var arkitekten bak bl.a. Egne-hjem-kolonien på Ekeberg (1910), monumentalbygg i Oslo som Torggata Bad i nyklassisisme (1925-1935), Folketeaterbygningen (1929-1935) og Aker Sparebank med funksjonalistiske trekk (1932-1933).  
78 Christopher emigrerte til Amerika. Han forlot Liland den 13 mai 1866 og ankom Canada i september 1866. De slo først ned i Farmington, Minnesota, og deretter i Fairbault County. Dalseng, Christopher Kristiansen (I50936)
 
79 Clara (Claire) var prestedatter fra Sogndal. Hun fødte minst syv barn.  
80 Då Guttorm (Bårdsson) fall ifrå i 1690, vart buet hans oppgjort til netto 234 rd. Det var mykje den gongen, så ein må tru at kona, Elsa, har kome inn med stor arv etter far sin, klokkaren. Elsa Kristoffersdotter vart seinare gift med Anders Ingebriktsson på Mo. (Vefsn bygdebok, bind 1, s. 223)

Skiftet på Mo 1713 etter Elsa Kristoffersdotter, første kona åt Anders Ingebriktsson, viser korleis eit bu åt velstandsfolk kunne ta seg ut. Elsa var dotter åt klokkaren Kristoffer, Forsmoen ved Fusta, og hadde vore gift med Guttorm Bårdsson, Forsmoen. Ved oppgjeret av buet etter han - han fall ifrå 1690 - kom halvparten av det, 117 rd. på henne, den andre halvparten gjekk til borna deira. Ho vart seinare gift med Anders Ingebriktsson. Dei hadde ikkje born. Buet ved skiftet etter henne var då netto 380 rd. Der var det sølvsaker for 32 rd.. derav ei sølvkanne til 16 og ein bekar til 4 rd.. Ein heil del kopar- og tinnsaker var det og med, for i alt 26 rd. Jarnsakene hadde mindre verde, 9 rd. Så var det ei sann overflod av sengklede i buet, 26 skinnfeldar, 12 ryer, 8 reinskinn, 12 dyner, 1 olmerduksdyne med fjørfyll til 4 1/2 rd., 10 skinndyner, 10 hårute dyner, 1 vestjydsk bordklede, 2 stoldyner, 5 oterskinn,21 alen lerret, 9 kalvskinn. Dertil 2 halvhuder ler, 7 barka sauskinn og 71 bukkeskinn (dei siste verde vel 20 rd.) Det er ikkje rekna opp kva gangklede som fanst i buet, dei vart på staden delte mellom ervingane, borna frå første ekteskapet åt Elsa. Men det har nok vore ein heil del av dei. Endå, så velutstyrt kan vel ikkje Elsa Kristoffersdotter ha vore som vi får vita at neste kona på Mo var. Anders Ingebriktsson gifta seg oppatt i 1714, med Ingeborg Eriksdotter Bye. Ho fall ifrå alt i 1716. Buet vart også denne gongen gjort opp med stor netto eige, 395 rd. (Vefsn bygdebok, bind 1, s 127f). 
Kristoffersdatter, Elsa (I382)
 
81 Dødsårsak: Lungetæring

I folketellinga fra 1865 er hun tjenestepike i Nygaden, gårdsnummer 164. Hun er da 25 år og ugift.

Figurerer ikke i folketellinga fra 1875. 
Sten, Josefine Bernardine (I471)
 
82 Da Synnøve ble enke, flyttet hun til Berre, der hun levde sine siste år hos sønnen Ivar. Romstad, Synnøve Hemmingsdatter (I299)
 
83 Dagrun var fra Kleiva i Sortland.  
84 Dale var i 1982 ugift. Mayloth, Dale (I50492)
 
85 Dalseng var sjømann og omkom til havs. Dalseng, Hans Kristiansen (I112)
 
86 Daniel var blandt byens mest fremtredende menn.  
87 De fleste av barna til Aksel og Grace har tatt utdannelse ved landbruksskolen i Fargo eller ved høgskolen i Parchal. Olson, Aksel (I112367)
 
88 De første barndomsårene bodde Klara med foreldre og søsken i Harran i Nord-Trøndelag. Ettersom faren var anleggsarbeider på jernbanen, beveget familien seg etter hvert nordover , og 14 år gammel kom Klara til Vefsn sammen med familien. Der bodde de først i et av jernbanens hus på Søfting, men deretter fikk de bygd seg eget hus i Kulstaddalen.
Klara ble konfirmert og måtte begynne å forsørge seg sjøl. Etter et kort husmorskole-kurs, arbeidet hun som tjenestejente på gård , bl.a. på Nygården. Der lå Rolfs mor Nikoline syk, og Klara rakk å bli godt kjent med henne . Det var hun som reiste med henne til sykehuset i Sandnessjøen , hvor Nikoline døde i september 1940.
I januar 1941, så vidt fylt 19 år , giftet hun seg med Rolf, 32 år gammel. Samme året druknet faren Jakob i Elsfjorden. 16 august fikk hun sitt første barn, Sonja.
Klara prøvde seg noen år som ?bondekjerring? på Nygården, men etter hvert ble hun mer og mer plaget med bronkitt og allergi. Fjøset var ikke noen egnet arbeidsplass for henne. Da Rolf heller ikke var innstilt på å overta gården, begynte han å bygge hus i Kolbrekka , like i nærheten av huset til svigermor Hilda. (Nygården ble solgt i 1945, og Rolfs far Edvin flyttet sammen med datteren Alfhild og familien til Trongdalen.)
Huset de bygde i Kolbrekka fikk navnet ?Fagerheim?. Og Klara var svært opptatt av å gjøre det pent både inne og utenfor huset. Rolfs nevø Tore, som var gartner, hjalp til med å lage en gipsmodell av tomta slik den skulle se ut i framtida, med busker, trær, blomsterbed, jordbæråker og bærbusker. Og planen ble til virkelighet. Hagen ble en fryd både for øyet og ganen.
Inne pyntet hun med egenbroderte duker og puter.

I 1948 ble Klaras søster Magnhild lagt inn på tuberkulosehjemmet i Mosjøen, og den 3 måneder gamle datteren hennes kom til Fagerheim, hvor hun ble minstebarnet i huset i 3 år, til Magnhild var frisk. I 1952 ble så Roar født.

Datteren Sonja var allerede da ei 10 år gammel skolejente. Da håndarbeidsundervisninga begynte i 4 el. 5 klasse, var mor god å ha. Men det samme gjaldt når Sonja stod fast i praktisk regning, Klara kunne rettlede der også. Etter hvert tok hun handelskoleutdanning pr korrespondanse med gode resultater. I noen år var hun ansatt hos bokhandler Sørensen i Mosjøen, men lengst tid var hun på?Coop?en? på Halsøy, helt til kroniske betennelser i armer og skuldre satte en stopper for arbeidet. I flere år hadde hun regelmessige behandlingsopphold på Revmatismehuset i Trondheim.
Med i opplegget der var dans . Det satte hun pris på.
Hun var svært glad i å gå tur i skog og mark, til tross for revmatisme og dårlig pust. Hun elsket å være på hytta ved Fustvatnet. Hennes største glede ble barnebarna, særlig barna til Roar, som bodde i Kulstadlia og ofte var på besøk.

De siste årene hadde hun mange plager. I tillegg til revmatisme og gjentatt bronkitt med lungebetennelser, fikk hun også en kronisk tarmbetennelse. Men det var en mental sykdom, Altzheimer, som til slutt ble hennes skjebne. Hun bodde et par år i bokollektiv for aldersdemente på Skjervengan i Mosjøen, og til slutt på Vefsn sykehjem, hvor hun døde.
 
Myrflott, Klara (I8)
 
89 Deltok i Tordenskjolds angrep i Dyrekilen 8. juli 1716. Skjelbred, Ingebrigt Olsen (I126289)
 
90 Den 13 desember 1741 ble han dømt til tre måneders straffearbeid på Trondheims festning for å ha blitt far til et barn med sin kones halvsøster. Hans skriftemål:

"Eftter kongl: allernaadigste Resolution af 22de January Sidstleden og Oberste von Hejnens Skrifttlig Insinuation og begiæring dat 22de Febr Nestlenen, og foregaaende overhøring af Mig dj: 2de Marty forhen Delingqventen Joen Christophersen Weraas, Soldat ved Lif Compagniet, giftt Mand med Marithe Olufsdatter og Huusmand paa Einess Staaet kirkens disciplin ved Publiqve absolution for begangne Blodskam med sin Hustrues Halvsøster Justina Olsdatter Skoug, og der paa til den Hellige Communion admitteret." 
Wæraas, Jon Christophersen (Eines) (I101001)
 
91 Den første klokker i Vefsn, 1620-1630. Guttormsen, Bård (I556)
 
92 Det ble avholt skifte etter Olina Dortea Persdatter i Marken i 1865. Følgende arvinger er nevnt:

Jakob Jonsen, ektefelle

Barn: Elias Daniel (11 år), Ole Christian (8), Petrina Emilia (13), Dortea Jørgina (4), Oleana Poulina (2). Verge for de umyndige var morbror Erik Persen. (Kilde: Skifter fra Vefsn 1846-80 av Svein Edvardsen.) 
Pedersdatter, Olina Dorthea (I100985)
 
93 Det er meget usikkert hvorvidt Botilda og Per virkelig er Knuts foreldre.  
94 Det er usikkert hvem som var Adelus' foreldre. Hun fikk selv seks barn.  
95 Det er usikkert hvorvidt det er Guren Grønn som er Karens mor.  
96 Det er usikkert om Knut er Karens far.  
97 Dortheas helse var svekket av difteri som hun fikk 19 år gammel.Hennes søster Trine fikk sykdommen samtidig og døde av den.
Dorthea tok den lavere lærerprøve i Mosjøen (dvs hun var kvalifisert til å arbeide i småskolen. Hun fikk lærerstilling i Lurøy, og seinere i Salsbruket i Namdalen. Hun måtte slutte som lærer da hun var 55 år på grunn av en streng halskatarr. Hun var ugift.
Hun hadde eget hus i Skjervgata i Mosjøen, hvor hun bodde som pensjonist. De siste årene hun levde bodde hun i blokkleilighet. Hun døde på Vefsn sykehus. 
Nygård, Dorthea (I597)
 
98 Drept av Aasas tjenere. Veidekonge, Gudrød Halvdansen (I26945)
 
99 Drept av svogeren Simon Skalp. Haraldson, Øystein II (I27032)
 
100 Drev Fjærli-gården til 1812, da sønnen Jens ovetok for 70 riksdaler og kår til foreldrene. Fjærli, Ole Jensen (I586)
 
101 Drev gården Mo, som mellom gamle Mosjøen og Olderskog. Han overtok sannsynligvis gården gjennom giftemål.

Den første i slekten som hadde jekt med fart til Bergen. Denne skipsfarten gikk i arv i generasjoner.

Gården Mo blir ikke drevet i dag.
Første gang gården er registrert offentlig er i år 1372. 
Ingebrigtson, Engelbrekt (I553)
 
102 Dronning Haraldsdatter, Malmfrid (I26866)
 
103 Druknet i Langfjorden, 11. desember 1852 Johansen, Elias (I209)
 
104 Døde av feber i 1772. Wæraas, Lars Olsen (I758)
 
105 Døde på gården Væraas som kårkone i 1820. Wæraas, Randi Jonsdatter (I759)
 
106 Dødsårsak oppgis i kirkeboken å være " phthisis pulm." Rønquist, Anna Lisa (I69)
 
107 Dødsårsak: "Vand i hovedet?" Pedersdatter, Olina Dorthea (I100985)
 
108 Dødsårsak: Gangraena senilis Petersson, Nils Petter (I68)
 
109 Dødsårsak: Lungetæring

I folketellinga fra 1865 er hun tjenestepike i Nygaden, gårdsnummer 164. Hun er da 25 år og ugift.

Figurerer ikke i folketellinga fra 1875. 
Sten, Josephine Bertine Halvorsdatter (I456)
 
110 Døpt 8. juli.
Faddere: Nils Johansen, Mogens Danielsen Haugland, Christopher Nilsen Wæraas, Gertrud Matzdatter Stangerholt, Randi Jonsdatter Wæraas.

Bodde ifølge folketellinga fra 1801 på gården "Wæraas Østre" på Ytterøen.
Der var Niels Johansen (49) husbonde, gaardbeboer og jordbruker. Gift med Randi (Rannie) Jonsdatter (62).

I folketellinga fra 1865 bodde Hans Olsen på plassen Reinan under gården Værås Østre som husmann med jord.
Han hadde en ugift tjenestepike og hennes sønn på gården.

I folketellinga fra 1875 bodde Hans Olsen hos sin sønn Severin på Barstad.

Druknet mellom Ytterøya og Levanger? 
Reinan, Hans Olsen (I38)
 
111 Edvard emigrerte til USA i 1866 på båten "Leif". Den gikk fra Bergen/Stavanger til Quebec/Montreal. Da sto han oppført som Eduard Langene. Da at han kom til USA tok han navnet Edward A. Logan.

Edvard og familien drev et hotell i Martell, Wisconsin. Han hadde i flere år to postruter: Martell-Hammond (18 mil) og Martell-Elswort (11 mil). 
Laugen, Edvard Anathon (I43889)
 
112 Elias emigrerte i 1910 med sine fem barn.  
113 Else Marie ble bare 17 år.  
114 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Severinsdatter, J.M. (I51384)
 
115 Emigrerte til Minneapolis.

Kom tilbake til Sandvika for ett år i 1927 (anla hage, plantet trær og gravde ut brønnen). Dro tilbake igjen.

Tok til seg en morløs pike i Minneapolis. 
Sandvik, Beret Johannesdatter (I448)
 
116 Emigrerte til USA i september 1925, 22 år gammel.

Skrev til sin tante i Minneapolis og fikk billett over dit.

Bosatte seg i Seattle. Gikk på kveldsskole og jobbet på dagtid. Hadde en kafé.  
Sandvik, Birgit (I393)
 
117 Er ført inn i kirkeboken som "uekte" barn.

"Foreldrene viede samme Dag". 
Ekstrøm, Josefine Marie (I468)
 
118 Er oppført som Jakobsdatter på vielsesattesten, men på gravstedet står mellomnavnet Johnsen, samme etternavn som hennes far, Jakob Johnsen.
Petrine varsterkt religiøs, musikalsk og kjent for nydelig sangstemme. 
Jakobsdatter, Petrine Emilie (I77)
 
119 Er sannsynligvis død ved folketellinga 1801. Larsdatter, Bereth (I51030)
 
120 Erling Vidkunsson Bjarkøy d. e., f. ca. 1140 på Bjarkøy, d. ca. 1182 ved Romsdalskysten. Sagnet forteller at Erling reiste fra Bjarkøy i 1182 for å gifte bort sine to eldste døtre på Sunnmøre, men skipet ble overfalt av røvere (stimænd) utenfor Romsdals-kysten, hvorpå Erling ble drept og døtrene tatt til fange og bortført. Det ble iverksatt en stor ettersøkning oppover hele Romsdalen, men hverken døtrene eller røverene siden funnet igjen. Døtrene og deres skjebene er derfor skjult i historiens mørke. Bjarkøy, Erling Vidkunson (I27070)
 
121 Etter å ha gjennomgått de beste skoler tilbrakte han sin ungdom i utlandet, hvor han reiste som handelsfactor og samlet seg en anseelig formue. Da han lengtet etter roligere forhold, vendte han tilbake til Norge og bosatte seg i Nesna prestegjeld, Nordland fylke på gården "Nippelberg", som han formentlig eide fra ca. 1670 til 1715 da en sønn overtok.13
Skifte 1720, Neppelberg, Nesna.15: Avdøde Ulrich Brinchmann. Enkens navn er ikke oppgitt, heller ikke om det er flere barn enn Hieronymus Brinchmann. Boet falitt.. 
Brüghmann, Ulrich Hjeronimussen (I50991)
 
122 Etternavnet oppgis i kirkebøkene ved stadfesting av dåpene til de siste barna å være Renden.
Kan det være Reinan?
 
Wæraas, Anne Margrete Larsdatter (Rennen) (I532)
 
123 Eva hadde sin utdannelse fra St. Marus School Farbault i Minnesota. Hun fikk én sønn. Severance, Eva (I113529)
 
124 Født omkring 1584.
Død efter 1655.
Datter af Audun Torsteinsson og Lisbet.
Hendes nesteldste? kendte barn Lisbeth Michelsdatter, skal være født ca. 1600; hendes yngste? Gunhild Melchiorsdatter er født 6. jan. 1628.
Efter sin (anden) manns død i 1639 nevnes hun stadig i lensregnskapene frem til 1655, men efter dette år bare sporadisk.32
Melchior Jacobsøns enke underskrev på Kvalevåg i Tingvoll 28. nov. 1642 sammen med sin sønn Michel et makeskiftebrev. I 1654 var hun fadder for datteren Gunhilds barn. Hun nevnes også i 1657 [NRR. XII, s. 38].30
Herr Melchiors enke Wesse (Wedtzøe) til herr Christopher Olsen (Røg) iflg. lensregnskapet for 1641-42. Hvorvidt herr Christopher eller hans husru var beslektet med , vides ikke.33 
Oudensdatter, Mille (I234)
 
125 Faddere

Knud Ols. Wolstrand

Niels Knuds. Voldstrand
Kristian Lars. Aarøe
Elen Jacobsd.
Ester Adamsd.
Hjemmedåp
Hjemmedøbt af Ole Thomas. paa Aarøe
Introduksjonsopplysninger
Konen Indleedt
Merknad
K: 5te Søndag efter Trefoldighed (2d. Jul.) Confirmeret Daab 
Thomassen, Ole (I101333)
 
126 Faddere
Agnethe Pedersd. Lerbotn
Aleth Thomasd. Aarøe
Thomas Thomass. den Ældre Aarøe
Ole Johannes. Lerbotn
Ole Thomass. Aarøe 
Andersen, Peder (I51107)
 
127 Faddere
Anders Niels. Talvig
Johannes Johns. Aarøe
Magrethe Knudsd. Talvig
Malene Andersd. ibid.
Elen Johannesd. Langfd.
Hjemmedåp
Hmdbt af Isach Anders. Aarøe
Introduksjonsopplysninger
Mod. indl.
Merknad
K: Conf. 17 Mai. Bet. 
Olsdatter, Berith Marie (I101341)
 
128 Faddere
Anders Niels. Talvig og Kone
Johannes Anders. Elvebakken og Kone
Merknad
K: bet. 
Iversen, Ole Pedersen (I101359)
 
129 Faddere
Anders Peders. Giske
Henrik Johanness. Langf.
Berith Andersd. Halsen
Maria Henriksd. Talvig
Inger Mosesd. Langf.
Introduksjonsopplysninger
Mod. indl.
Merknad
K: Bet. 
Knudsdatter, Elen (I101318)
 
130 Faddere
Andreas B??
Hans Joens. Langfjord
Iver Helges. Elveb.
Magrete Thomasd. Langfjorden
Maria Thomasd. Elvebak
Introduksjonsopplysninger
Moderen indledet
Merknad
K: Hjemdb. confirmeret i Kirken den 29d Septb. Jevnførelses Register 642 
Nielsen, Hans (I101344)
 
131 Faddere
Ane Helene Klokkerens Kone
Ane Kirstine Erichsd.
Niels?? Ingebrigts.
Thomas Thomas.
Ivar Knuds. Woldstrand
Hjemmedåp
Hjemmedøbt af Klokkeren 
Andersen, Thomas (I51108)
 
132 Faddere
Arbeider Hans Simons. og Hustru
Johan Lomejervi
Thina Ivers.
Hjemmedåp
9 Mai af Sognepræst Mo 
Nilsen, Kristian Nikolai (I828)
 
133 Faddere
Berit Kirstine Jacobsd.
Anne Johanisd. Leerbotn
Karen Persd. Leerbotn
Jacob Hans. Leerbotn
Michel Mathiass. Langf.
Hjemmedåp
Hiemmedøbt af Jacob Xstens.
Introduksjonsopplysninger
Moderen introduc.
Merknad
K: Bededag Conf. 
Thomasdatter, Anne Marie (I101330)
 
134 Faddere
Chirsten Thomasd. Aarøe
Aleth Andersd. Langfjord
Anders Peders. Tappeluft
Hans Ephraims. Langfjord
Introduksjonsopplysninger
Moderen indledet
Merknad
K: 3 Sønd. efter Trin. (22 Jun.) Confirm. Hjemmedaab 
Thomassen, Anders (I101332)
 
135 Faddere
Christ. Struve Wolst.
Johan Andreass. ibid.
Jomfr. Carissius Talvig
Andrea Niels. Wolstr.
Introduksjonsopplysninger
Mod. indl.
Merknad
K: Bet. 
Iversdatter, Elen Maria (I101358)
 
136 Faddere
Christian Ingebrigts. Gjermundbye
Iver Knuds. Woldstrand
Karen Persd. Finskjaaen
Ester Adamsd.
Else Andersd.
Hjemmedåp
Hjdb.
Introduksjonsopplysninger
Moderen indledet
Merknad
K: Conf. i K. 13de Juni 
Nielsdatter, Elen Maria (I101345)
 
137 Faddere
Ellen Birgitte Mosisd. Aarøe
Anne Adamsd. Talvig
Ole Thomass. Aarøe
Ole Niels. Talvig
Fredrik Gade?? Talvig
Introduksjonsopplysninger
Moderen indledet
Merknad
K: Fastelavns Søndag (16 Febr.) Confirm. Hjemmedaab. Der begge agte at indlade sig i ægteskab 
Knudsen, Matthis (I101315)
 
138 Faddere
Ellen Jacobsd. Aarøe
Ellen Birgitte Mosisd. Aarøe
Lisbet Andersd. Talvig
Isaach Anders. Aarøe
Ole Thomass. Aarøe
Introduksjonsopplysninger
Moderen indledet
Merknad
K: Alm. Bededag (28: Apr.) Confirm. Hjemmedaab 
Knudsdatter, Berith (I101316)
 
139 Faddere
Ester?? Adamsd. Volstrand
Else Andersd. Klubben
Knud Ols. Volstrand
Ingebrigt Niels. Talvig
Jon Jons. Rejs i Talvig
Introduksjonsopplysninger
Moderen indledet 
Sørensen, Iver (I101350)
 
140 Faddere
Hans Jons. Langfjord
Anders Salomons.
Magrete Thomasd.
Kirsten Thomasd.
Berit Samuelsd. Langfjord
Introduksjonsopplysninger
Moderen indledet 
Knudsdatter, Anne (I101317)
 
141 Faddere
Hans Olss. Finskiaa
Ole Iverss.
Ole Olss. Postmand
Else Hansd.
Mille Halvarsd. 
Knudsen, Iver (I222)
 
142 Faddere
Jfr. Mette Margrethe Nannestad i Talvig
Anne Chirstine Jonsd. Rønning i Talvig
Anne Grethe, Lars Nielsens Kone i Talvig
Christian Ingebrigts. Hjermundbye
Niels Knuds. Volstrand
Introduksjonsopplysninger
Moderen indledet 
Iversdatter, Anne (I101354)
 
143 Faddere
Johannes Anders. Tappeluft og Kone Elen Johannesd.
Johannes Ols. Riverb.
Birgitte Pedersd. Riverb.
Johannes Eriks. Tappeluft
Hjemmedåp
Hmdbt. af Abraham Niels. 
Eliassen, Salomon (I214)
 
144 Faddere
Jon Mons.
Hendric Hendrics.
Eric Thomæs.
Berthe Michelsd.
Ane Johansd. 
Olsen, Ole (I101365)
 
145 Faddere
Jørgen Hans. Leerbotn
Albrigt Johannes. Leerbotn
Kone Martha Hsd. Leerbotn
Pigen Karen Hansd. Leerbotn
Pigen Maren Olsd. Leerbotn
Hjemmedåp
Hdøbt af Jordemoderen
Introduksjonsopplysninger
Moderen indledet
Merknad
K: Confir. i Kirken 13de Novbr. Jevnførelses-Register Pag. 656 No. 25 
Olsdatter, Aleth (I101340)
 
146 Faddere
Karen Pedersd. Finsjaae
Gunnild Christiansd. Hjermundbye
Ole Hans. Finsjaae
Ole Helges. Talvig
Peder Andreass.
Introduksjonsopplysninger
Moderen indledet 
Iversen, Christian (I101355)
 
147 Faddere
Klockeren og Kone
Bødker Møller og K.
Knud Michelss. og K.
Hjemmedåp
Hdaab ved Knud Michelss. ib.
Introduksjonsopplysninger
Moderen indl.
Merknad
K: 25. Sønd. efter Trin. conf. 
Mosesen, Knut Mathias (I101314)
 
148 Faddere
Klockeren og Kone
Skolemester Niels Hovdenes og Kone
Peder Nørager
Introduksjonsopplysninger
Mødrene indl. 
Knudsdatter, Ane Marte (I210)
 
149 Faddere
Knud Ols. Wolstrand
Niels Knuds. Voldstrand
Kristian Lars. Aarøe
Elen Jacobsd.
Ester Adamsd.
Hjemmedåp
Hjemmedøbt af Ole Thomas. paa Aarøe
Introduksjonsopplysninger
Konen Indleedt
Merknad
K: 5te Søndag efter Trefoldighed (2d. Jul.) Confirmeret Daab 
Thomassen, Thomas (I101334)
 
150 Faddere
Mand Johannes Anders. Langfjord
Mand Ole Isaks. Jokkeluft
Pige Aleth Thomasd. Langfjord
Pige Marie Thomasd. Langfjord
Hjemmedåp
Hjdøbt af Johannes Anders. Langfjord 
Iversen, Edvard Martin (I203)
 
151 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Andersdatter, A. (I51106)
 
152 Faddere
Margrethe Maria Andersd. Aarøe
Abigael Erichsd. Lerbotn
Berith Maria Mosisd. Langfjord
Knud Matthias Mosissøn Langfiord
Fredrik Fredriks. Gade i Talvig
Introduksjonsopplysninger
Moderen indledet 19 Tr.
Merknad
K: 13. Octobr. Confirm. Hjemmedaab 
Olsdatter, Anne Birgitte (I101339)
 
153 Faddere
Maria Thomasd. Komagf.
Aleth Thomas Aarøen
Johanna Erichsd. Langf.
Ole Thomass. Aarøen
Knud Matthias Mosesøn Langf.
Introduksjonsopplysninger
Moderen indledet
Merknad
K: 17 Sønd. efter Trin. (2 Octobr.) Confirm. Hjemmedaab 
Thomasdatter, Berith Maria (I101331)
 
154 Faddere
Marta Monsd. Klubben
Anne Elisabeth Andersd.
Knud Ols. Wolstrand
Ingebrigt Niels. Talvig
Hjemmedåp
Hiemmedøbt af Knud Ols.
Merknad
K: Den 5te Søndag efter Paaske Conf. Udlagt som Barnefader Ungkarl Iver Knudsen Wolstrand. Begges første Lejermaal 
Iversen, Erich (I101352)
 
155 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Thomasdatter, K. (I101320)
 
156 Faddere
Niels Anders. Talvig
Malene Andersd. ibid.
Johannes Anders. Tapp.
Marthe Maria Hansd. Leerbotten
Hjemmedåp
Hmdbt af Ole Thomas.
Introduksjonsopplysninger
Mod. indl.
Merknad
K: Conf. 8 Aug. Bet. 
Thomasdatter, Karen Kirstine (I101336)
 
157 Faddere
Niels Jonss.
Anders Povelss.
Eric Olss.
Marie Simonsd.
Lucie Mortensd.
Introduksjonsopplysninger
Moderen indledet 
Pedersen, Anders (I535)
 
158 Faddere
Niels Nielss.
Søren Ingebrigts.
Ole Ingebrigts.
Martha Hansd. Alten
Ingeborg Olsd. Wolstrand
Introduksjonsopplysninger
Moderen indledet 
Knudsen, Niels Nicolai (I101342)
 
159 Faddere
Ole Haagens. Kaafd.
Mathis Thomas. Talvig
Maria Jensd. Kaafd.
Ane Kirstine Dønnæs
Hjemmedåp
Hmdbt. af Gjordemod.
Introduksjonsopplysninger
Mod. indl.
Merknad
K: Conf. 17 Mai, Bet. 
Nielsen, Carl Nicolai (I101347)
 
160 Faddere
Ole Jenss.
Johannes Jonss.
Karen Olsd.
Aleth Jonasd.
Malene Hansd. 
Thomasdatter, Karen (I101329)
 
161 Faddere
Ole Knuds.
Peder Hendrichs.
Berthe Andersd.
Malena And.d.
Karen Mathisd. 
Olsdatter, Regina (I101364)
 
162 Faddere
Ole Ols.
Ole Hans.
Giertrud Nielsd.
Kirsten Hendrichsd.
Sara Hansd.
Merknad
K: Angav til Barnefar Knud Olsen 
Knudsdatter, Johanne (I221)
 
163 Faddere
Ole Ols. Langnæs
Ole Lars. Langf.
Salomon Adams. Blaab.
Grethe Larsd. Blaab.
Birgitte Pedersd. Talvig
Hjemmedåp
Hmdbt. af Søren Anders.
Introduksjonsopplysninger
Mod. indledt.
Merknad
K: Conf. d. 1 October Jevnførelses Register 665 
Nielsen, Ole (I101346)
 
164 Faddere
Ole Thomass. Aarøe
Johannes Ols. Langf.
Elen Birgitte Mosesd.
Birgitte Andersd. Langf.
Rachel Jensd. Elveb.
Hjemmedåp
Hmdbt. af Gjordemod.
Introduksjonsopplysninger
Mod. indl.
Merknad
K: Conf. 11 Novbr. Bet. 
Thomasdatter, Ane Sofie (I101335)
 
165 Faddere
Olle Jonsøn
Christen Jacobsøn
Anne Andersd.
Anne Nielsd.
Martha Corneliid. 
Olsdatter, Ane (I101309)
 
166 Faddere
Olle Thomæsøn
Karen Nielsd.
Sara Ludvigsd.
Hjemmedåp
31. Jan. Hiemedøbt 
Olsen, Hans (I101323)
 
167 Faddere
Rasmus Rasmuss. Aarøen
Christian Lars.
Anders Nils. Talvig og Kone Anne Helene Larsd.
Inger Mathisd.
Hjemmedåp
Hjemmedøbt
Merknad
K: Daabens Konfirmat. 1ste Paaskedag. Bet. 
Thomassen, Johannes (I101337)
 
168 Faddere
Robert Lind og Kone Sigrid Lind
Fisker Eugenius Heglund Ivers. og
Pige Vilhelmine Peders. 
Nilsen, Petra Nikoline (I24)
 
169 Faddere
Salomon Eliass. Langfjord
Pige Hendrika Jensd. ibd.
Anders Peders. ibd. og Kone
Paul Johanness.
Enke Kirsti Thomesd.
Hjemmedåp
Af Nils Rødø 
Iversdatter, Anne Kristine (I64)
 
170 Faddere
Samuel Aslaks. Langfjord og Kone
Nils Nils. Rasbotten og Kone
Ungk. Hendrik Gustavs.
Hjemmedåp
Af John Peders. Rasbotten 
Jakobsdatter, Inger (I51124)
 
171 Faddere
Søren Anders. Blaabjerget
Niels Knuds. paa Valdstrand
John Anders. Klubben
Johanne Knudsd. Valdstrand
?? Josephsd. Valdstrand
Introduksjonsopplysninger
K. indleedt
Merknad
K: Anmeldt af Faderen 
Iversen, Knud (I101356)
 
172 Faddere
Søren Anders. Klub. og Kone Johanne Knudsd.
Johannes Lavonnius og Kone Ane Halvorsd.
Hjemmedåp
Hmdbt at Giordemod.
Merknad
K: Conf. 24 Juni. Bet. 
Nielsdatter, Elen Maria (I101348)
 
173 Faddere ved dåpen:
Andora Kristians.
Oldine Kristians.
Lina Lenning
Fløtmand Kristians.
Kristian Lenning
Karl Lenning 
Wæraas, Kristian Ingvart A. (I25)
 
174 Faddere ved dåpen:
Arb. Hans Simons. og Kone
Bødker Svends. og Kone
Sømand Isak Johans. og Kone 
Wæraas, Carl Olaf (I27)
 
175 Faddere:
Anders Pers. Tappeluft
Klokker Niels Ingebrigts.
Niels Anders. Talvig
Kirsten Thomesd. Tappeluft
Berit Mathisd. Langfjord 
Eliassen, Iver Christian (I65)
 
176 Faddere:
Faderen
Mad. Christians.
Bødker Rosted og K.
Bertel Johns.
Kathinka Christians. 
Øien, Anton Magbarth (I51102)
 
177 Faddere:
Johannes Mathis. Elvebaken
Per Daniels.
Aleth Andersd. Tappeluft
Oliva Nielsd.
Elen Johannesd. 
Andersdatter, Marie (I66)
 
178 Faddere:
Kristian Kristians.
Oscar Lundquist
Andora Kristians.
Eline Henriks.
Hjemmedåp Af Stiftskapellan Nilssen 
Ekstrøm, Josefine Marie (I468)
 
179 Faddere:
Mathias Johansøn
Olle Thomæs.
Simon Simons.
Anne Pedersd.
Eli Lambertsd. 
Olsen, Knud (I219)
 
180 Faddere:
Nils Christens. Elvebakken
Faderen selv
Grethe Pedersd. Talvig
Abel Pedersd. Talvig
Birgitte Johannesd. Bossekop 
Halvorsdatter, Oleane (I451)
 
181 Faddere:
Simon Josephsøn, Peder Henrichsøn
Erich Pedersøn, Kirsti Henrichsd.
Ingri Ped., Mathias Henrichsøn
Hans Simonsøn, Eli Matiæd.
Eli Henrichsd.
Magrethe Michelsd. 
Olsdatter, Margrethe (I50929)
 
182 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Olsen, H. (I50928)
 
183 Faddere: Elias Larsen, Lars Nilsen, Karen .... (utydelig)

Uekte født i følge kirkeboka for Vefsn. 
Jakobsdatter, Petrine Emilie (I77)
 
184 Faddere: Gårdmann Christopher Nielsen Wæraas (Anne Margrethe Larsdatter Wæraas´ halvbror), husmann Jon Larsen Lien under Wæraas, tjenestedreng Ole Olsen Wæraas, gårdmannskone Malena Christophersdatter Wæraas, husmannskone Berit Olsdatter Wæraaslie og husmannsdatter Margrethe Pedersdatter Wæraaslie.  Hansdatter, Lovisa Maria (I741)
 
185 Faddere: gårdmann Christopher Nielsen Wæraas, bygselhusmann Ole Olsen felstad, husmannssøn Hans Olsen Stangerholt, gårdmannskone Margerthe Olsdatter Wæraas, husmannskone Karen Olsdatter Wæraaslien og gårdmannsdatter Nicolina Christophersdatter Wæraas.
 
Hansen, Olaus (I58)
 
186 Faddere: Inderst Nils Olsen Grindal, ungkar Knud Johnsen Grindal, ungkar Ole Larsen Hosethaug, kone Randi Johnsdatter Grindal, pige Eli Larsdatter Hosethaug Myrflott, Jakob Rasmussen (I35)
 
187 Faddere: Klokker Øvre, husmann Peder Lien, tjener Anders Olsen Lien, gårdmannskone Ingeborg Øvre, husmannskone Anne Olsdatter Lien og tjenestepike Anne Andreasdatter Wæraas.
 
Hansdatter, Hanne Margrete (I742)
 
188 Faddere: Klokker Øvre, Ole Møen, Lorents Væraas, Anne Laugsand, Cecilie Laugsand og Ingeborg Sveet. Wæraas, Jacob Chr. Rosenvinge H. (Reinan) (I26)
 
189 Faddre: Gårdmann Mons Eliassen Hammer, Hans Pedersen Linsveet, tjenestedreng Andreas Wæraas, gårdkone Elen Stephensdatter Wæraas, Stine Andersdatter Wæraas og Margrethe Lien. Reinan, Martinus Winstrup Hansen (I59)
 
190 Fehirde Tunsberg/Bjørgvin Gautesdatter (I26906)
 
191 Fehirde Tunsberg/Bj¿rgvin Galte, Sigurd Gautsson (I26737)
 
192 Fikk barn med ei jente fra Tjøtta før han var konfirmert.

Han ble dømt til å betale sin far 12 riksdaler. Jenta måtte betale 12 riksdaler pluss 3 riksdaler til fattigkassa. 
Sjursen, Mathias (I560)
 
193 Fikk i 1794 løyve til å starte opp et vertshus. Det blr starten på Fru Haugans Hotell som er i full drift i Mosjøen i dag. Sjursen, Erik (I561)
 
194 Fikk lungebetennelse under en skipstur på Middelhavet og døde før de kom til Barcelona, hvor hun ble begravet. Grimstad, Ingeborg (I319)
 
195 Florence hadde universitetsutdannelse. Hun og pastor Freary fikk tre barn. Halvorsen, Florance (I113535)
 
196 Flyttet sammen med sin mann til Geisnes der de kjøpte halvparten av gården Geisnes. Berre, Berethe Maria Andersdatter (I506)
 
197 Flyttet til Hammerfest i 1864:
"Innflyttet 1864: Kvæn Anders Herman Tauriainen
Hensigt: For at søge Ophold
Innflyttet fra: Kuusamo i Finland"

Tok sannsynligvis navnet Ekstrøm etter 1875.

I 1865 er han "logerende" i Grønnevoldgaden i Hammerfest. Etternavnet er Andreasen.

Dødsårsaken oppgis i kirkebøkene å være tæring.

Hermann var først gift med Josefine Bernardine Steen.
 
Ekstrøm, (Anders) Hermann Andreassen (I466)
 
198 Foged på Bergenhus
nævnet 1511 som rådmand og
fra 1517 som borgmester i Helsingør
adlet 31 juli 1505
nævnes første gang i kilderne i 1505 31 juli, da han i tjeneste
hos Prins Christiern (II) som foged på Bergenhus optages i den danske adel. 
Jensen, Mogens (I882)
 
199 Folketellin 1769: Oppført under gården Mo i vefsn. 40 år gml. Mathiasdatter, Dorthea (I91)
 
200 Folketelling 1769: Bonde ved gården Engåsen (1). Kone og fem barn, pluss tjenere. Arentsen, Mons (I124125)
 

      1 2 3 4 Neste»